ANSVAR OG ORDENTLIGHED
PASSIONERET LEDERSKAB

METODER

Korrekte arbejdsstillinger

Nogle af de hyppigste årsager til arbejdsskader i rengøringsbranchen er det ensidige og gentagne arbejde og en dårlig kropsholdning. Vi går op i, at vores medarbejdere arbejder korrekt. Vi instruerer i simple arbejdsmetoder, der medvirker til bedre arbejdsstillinger, og vi har klare arbejdsplaner, der skaber mere effektive arbejdsrutiner. 

Faste procedurer og arbejdsplaner                                                                Vores simple procedurer og overskuelige arbejdsplaner er med til sikre de mest optimale arbejdsgange. Eksempelvis har vi en fast procedure med at afkalke vores udstyr hver mandag, og om fredagen rengøres det grundigt. Denne ensartethed på tværs af hele vores medarbejderstab er med til at skabe en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere er fortrolige med de procedurer, som kunden forventer, og Kongsvang repræsenterer.

 
 

MIDLER & UDSTYR

Vi anvender kun svanemærkede produkter og ergonomisk udstyr.

INDEKLIMA

En naturlig luftkvalitet er en forudsætning for et godt arbejdsklima.

VANDFORBRUG

Vi anvender metoder, som minimerer vores vandforbrug.

AFFALDSSORTERING

Vi tror på, at bæredygtige affaldsløsninger er fremtiden.