ANSVAR OG ORDENTLIGHED
ÅBENHED OG ÆRLIGHED

OPSTARTSFORLØB

Den helt rigtige serviceløsning

Cirka en måned inden vi starter, mødes vi for at afstemme forventninger. Her taler vi om, hvilke rengøringsbehov der er i jeres virksomhed, og vi udveksler viden og idéer til en god rengøringsløsning. Efterfølgende forsøger vi altid at ansætte et personale, der passer ind i jeres arbejdsbeskrivelse og virksomhed. Til sidst udarbejder vi en opstartsplan.

Indkøringsfasen                                                                                                  Fra første dag leverer vi en fleksibel og tilpasset service, som fungerer indenfor kort tid. Vi laver altid et grundigt forarbejde, så vi kender kontaktpersonen, fokusområderne, bygningerne, lokalerne, ligesom vi har mødt jeres medarbejdere og følt stemningen på arbejdspladsen. På den måde sikrer vi, at indkøringsfasen sker med så få fejl som muligt. Oplever du, at vi ikke lever op til dine forventninger og krav, taler vi om det, så vi altid opfylder dine behov og ønsker. 

Evaluering                                                                                                            Efter det første møde holder vi et evalueringsmøde, hvor vi evaluerer på opstartsfasen og på, om serviceløsningen lever op til jeres forventninger. På baggrund af mødet udarbejdes en handlingsplan for samarbejdet fremadrettet.

 

Vil I vide mere, så kontakt vores salgsafdeling på:

8614 4054 salg@kongsvang.net

 
 

KONGSVANGS DNA

Vi har en klar holdning til uddannelse, miljø, integration og kvalitet. Vi vælger vores kunder med omhu og tør sige fra, hvis vi og vores personale ikke passer ind i virksomhedens profil og opgave. 

 

LÆS MERE