Kongsvang

Covid-19

Kongsvangs håndtering af coronavirus

I Kongsvang følger vi situationen med COVID-19 meget nøje. Vi støtter op om regeringens anbefalinger og tager alle nødvendige forholdsregler.

Det er vores mål, at sikre en professionel og sikker håndtering af de situationer og smitte-risici, der kan og vil opstå i forbindelse med COVID-19.

Det betyder blandt andet et skærpet fokus på rengøringshygiejne, samt en klar og tydelig beredskabsplan, såfremt vores medarbejdere skulle komme hjem fra rejser i risikoområder og/eller bliver syge og skal i hjemmekarantæne. Vores berørte kunder orienteres i så fald herom med det samme.

Vi følger fortsat udviklingen tæt og tilpasser vores beredskabsindsatser samt kommunikation til medarbejdere og kunder løbende.

I er naturligvis altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål om Kongsvang’s håndtering af COVID-19 hos jer eller ønsker ekstra rengøring.

Pas på jer selv og vis omtanke for hinanden.