Kongsvang

Godt fra start i Sønderborg

Kongsvang tog idag for alvor hul på det nye samarbejde med Sønderborg Kommune. Et samarbejde, der både handler om god rengøring og om at bidrage positivt til kommunens mål om flere borgere i beskæftigelse.

Kongsvang tog i dag første spadestik i et nyt samarbejde med Sønderborg Kommune. Dagen i dag stod således i opstartens tegn, og selvom opstarter er en helt central ting i Kongsvang, er det altid spændende at skulle i gang. Det fortæller regionschef, Jette Jakobsen: 

“Det er noget, vi altid glæder os rigtig meget til, men det her samarbejde er nu alligevel noget helt særligt, da vi ikke alene skal gøre rent, men også skal samarbejde om et meget spændende beskæftigelsesprojekt. Vi skal hjælpe flere borgere i arbejde, og det er vi selvfølgelig meget opsatte på at lykkes med fortæller hun. 

For at danne det bedst mulige grundlag for en succesfuld beskæftigelses-indsats, er det afgørende at få driften, altså rengøringen, godt fra start. Der skal lægges et fundament, forklarer Jette Jakobsen: 

“Opstarten handler om at sikre, at alle medarbejdere er lært godt op i midler, metoder og arbejdsgange i Kongsvang. At de kommer godt fra start. Dels fordi vi skal løfte en vigtig rengøringsopgave i kommunen, men også, fordi det er helt afgørende for vores beskæftigelsesindsats succes, at den bygger på et sikkert fundament med nogle gode Kongsvang ambassadører, der selv er sikre og har nået at få lidt rutine i deres arbejde”, siger hun.

Virksomhedsoverdragede medarbejdere til introduktion i Kongsvangs midler og metoder.

Beskæftigelsen - det andet ben i samarbejdet

Mens vi i dag for alvor tog hul på rengøringsarbejdet, samarbejder vi sideløbende med jobcentret i Sønderborg om at forberede indsatsen på beskæftigelses-delen. Her skal vi f.eks. finde ud af, hvordan vi udvælger de borgere, der skal tilbydes et praktikforløb hos Kongsvang, forklarer Kongsvangs Chef for HR, Udvikling og Kommunikation, Cathrine Curting: 

Lige nu tager vi de første spadestik og laver forberedende arbejde med jobcentret. Det handler om at få lavet nogle gode forventningsafstemninger for det videre forløb og for visiteringen af de borgere, der skal i praktikforløb. Her handler det om at finde de mest motiverede borgere og dem med de bedste vilkår for at lykkes i jobbet”, siger hun og uddyber: 

“Den del er helt afgørende, for målet er at få nogle mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet til lykkes og komme fra understøttelse til selvforsørgelse. Ved at blive taget seriøst og få en chance for at lykkes. Og hvis praktikken er en succes, stiller vi jobgaranti, for vi vil have flere yes-oplevelser for de her borgerne. Og får de succes, gør de det jo i høj grad i kraft af en god og kompetent sidemandsoplæring”, forklarer Cathrine Curting. 

Kongsvangs danskundervisning er en vigtig del af indsatsen for at integrere medarbejderne på arbejdspladsen og i samfundet

Rengøring og beskæftigelse går hånd i hånd

Aftalen mellem Kongsvang og Sønderborg Kommune er ganske særlig, da den både forpligter os på at levere god rengøring og på at sikre øget beskæftigelse i kommunen. Men koblingen giver rigtig god mening, fortæller Cathrine Curting: 

“Vi, som branche, har oparbejdet gode forudsætninger for at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job. Det er dels ufaglært arbejde, og kommer man uden erfaring eller med begrænsede sprogkundskaber, kan vi oplære folk med en praksisnær tilgang, med visuelle og pædagogiske hjælpemidler, der f.eks. kan hjælpe med at nedbryde sprogbarrierer. Vi er jo i forvejen meget multikulturelle, og diversiteten er stor igennem hele organisationen, så vi har god erfaring med at få folk til at lykkes, uanset baggrund, og det er dét, vi kan trække på i en indsats som denne”, forklarer hun.

En del af fundamentet for dette arbejde er allerede lagt. Tidligere på året startede vi således to nye frivillige danskhold op for vores medarbejdere i Sønderborg. Her lærer de at tale dansk sammen med deres kollegaer i et trygt miljø. En indsats, der er med til at styrke medarbejderne både på arbejdet og privat.