Kongsvang

Kongsvang DNA

Som kunde, medarbejder og samarbejdspartner hos Kongsvang vil du mærke, at vi har en klar holdning til kvalitet, integration, uddannelse og miljø. Vi vælger vores kunder med omhu, og tør sige fra, hvis vi og vores personale ikke passer ind i virksomhedens profil og opgave.

Tæt og personlig kontakt

Kongsvang har en flad organisationsstruktur, der i praksis gør dialogen mellem jer og os enkel, vedkommende og gennemskuelig. Vi prioriterer et tæt og personligt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere højt. 

Så I kan altid få fat på jeres kontaktperson fra Kongsvang, og da vi laver klare forventningsafstemninger og løbende kvalitetskontrol, sikrer vi et fleksibelt og værdiskabende samarbejde.

Ordentlige forhold

For os handler det ikke alene om at gøre rent og yde god service. Vi vil på alle parametre være en god og ordentlig samarbejdspartner og arbejdsgiver. Og vi ønsker, at vores virke skal smitte positivt af på det danske samfund og vores miljø. Dette er altafgørende for os, da vi agerer i en branche, hvor overenskomster, respekt, miljøhensyn og ordentlige arbejdsforhold ikke altid er en selvfølge. Men det skal og vil det altid være hos os.

Integration og uddannelse

I Kongsvang er der både plads til dem, der kan og vil. Man kan starte som ufaglært og uden særlige danskkundskaber, og efter få år stå som serviceleder med en solid faglighed og et godt og forståeligt dansk. Vi har vores eget uddannelsesprogram, Kongsvang Academy. Her uddanner vi vores personale til alle led i vores interne karrierestige, ligesom vi tilbyder praksisnær undervisning i det danske sprog og kultur. Alt sammen bidrager til en god integration på arbejdsmarkedet og i det danske samfund. Et bidrag, vi er særligt stolte af.

Forskellighed er en styrke

Man kan ret beset ikke tale om Kongsvangs DNA uden at tale om forskellighed. Vi kan mønstre omtrent 55 forskellige nationaliteter blandt vores medarbejdere, og det betyder, at vores dagligdag er fuld af kulør, dialekt og forskellighed. Vi er unge og gamle, akademikere og ufaglærte. Fra land, fra by og fra hele verden. Vi er på alle leder og kanter multikulturelle.

“Jeg synes, det er unikt og berigende, at vi i Kongsvang har forenet mennesker fra så mange forskellige lande. Til vores juletræsfester synger vi på dansk, rumænsk, polsk og tysk. Og ja, vi kaster os også hovedkulds ud i tyrkisk folkedans. Det er berigende og selvfølgelig også udfordrende. Og vi tager det hele med. For dét er vores DNA”.

Christina Nyhus

Direktør, Kongsvang