Kongsvang

Bæredygtighed

En strategi for bæredygtighed er ikke kun noget vi har, men også noget vi gør – helt konkret.
Vi har nedsat interne arbejdsgrupper, der har til opgave, at sikre den daglige implementering og rapportering. Nedenstående skema giver et overblik over vores indsatser.

Ovenstående initiativer og indsatser understøtter desuden 7 af FN verdensmål;

En bæredygtig omstilling handler ikke kun om produkter og forbrug. Det handler også om mennesker. Vi vil fortsat udvikle kompetencerne hos Kongsvangs medarbejdere med særligt fokus på, at forbedre danskkundskaberne for dem, der har et særligt behov. Praktikforløb og fleksjobaftaler tilknyttes en Buddy, som sikrer fastholdelse og tryghed gennem forløbet.

Vi vil sikre instruktøruddannelse for Kongsvangs mellemledere, og øge andelen af faguddannede rengøringsteknikere og serviceassistenter

Reduktion af emission fra eget energiforbrug sker allerede gennem indkøb af grøn strøm (100% vedvarende) på egne faciliteter, inkl. lejede, hvor det er muligt selv at vælge.

Kongsvang har ordnede forhold omkring ansættelser, og er part i gældende overenskomster indenfor vores fagområde: 3F/DI Service. Vi gør noget ekstra i vores organisering for at undgå ’brådne kar’ ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft, og sikrer danske løn- og arbejdsvilkår.

Gennem tæt samarbejde med lokale jobcentre arbejder vi målrettet med flere beskæftigelsesprojekter, der sikrer flere selvforsørgelse. 75% af praktikforløb i Q3 2022 har resulteret i ordinære jobs.

VI anvender udelukkende svanemærkede rengøringsmidler og vi uddanner vores medarbejdere i korrekt brug og dosering. Vores metoder begrænser forbruget af rengøringsmidler uden at gå på kompromis med kvaliteten af vores rengøring og plejeeffekten. Vi vurderer altid vores vareindkøb i relation til bæredygtighed og vi vælger altid det produkt, som mindsker vores miljøaftryk mest muligt. Samarbejdet med Kongsvang er derfor jeres tryghedsgaranti for, at:

 • Producenter af rengøringsmidler er
  miljøcertificeret efter ISO 14001:2015
 • Rengøringsmidler leveres i godkendte og
  afprøvede PVC-frie emballager

Vores konkrete målsætning for at reducere vores direkte Co2-aftryk praktiseres gennem;

1) udskiftning af vores vognpark til elbiler.:

 • Minimum 25% elbiler ultimo 2023
 • Minimum 90% elbiler ultimo 2025

2) reducering af emission i egen forsyningskæde, gennem valg af produkter / udstyr med lav(ere) total emission:

 • Rengøringsvogne og redskaber, fx
  fejebakker og spande, er fremstillet af
  genanvendeligt materiale
 • Mikrofiberklude og -mopper indeholder
  ikke mikroplast
 • Plastposer og sække fremstilles af
  genanvendeligt plastmateriale

Hos Kongsvang er implementeringen af FNs verdensmål en kontinuerlig proces. Har du spørgsmål hertil, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne i dialog med virksomheder, private som offentlige, der har samme overbevisning og tilgang til, at bæredygtighed er vores fælles ansvar. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Ring til Gitte

Har I brug for en uforpligtende snak eller et konkret tilbud, er vi altid klar med en kop kaffe eller en snak over telefonen. I ringer eller skriver blot til Gitte Rohmann i vores kundeservice.