Driften prøver kræfter med det nye uddannelsesmodul

Driften prøver kræfter med det nye uddannelsesmodul

I Kongsvang er uddannelse og kompetenceudvikling en mærkesag, da vi ønsker at give vores medarbejdere det bedst mulige udgangspunkt for at blive en succes i deres arbejde og samtidig udnytte deres potentialer bedst muligt. Derfor har vi etableret Kongsvang Academy som vores uddannelsescenter på Klamsagervej, for her at have optimale rammer til rådighed for, at kunne uddanne og udvikle vores medarbejdere i et setup, der formår at binde teori og praksis tæt sammen.

 

Første spadestik til Kongsvangs uddannelsesmodul for servicemedarbejdere

Sidst i april havde vi vores tilsynsassistenter på uddannelse i Kongsvang Academy, hvor de blev undervist i det uddannelsesmodul, der er henvendt virksomhedens servicemedarbejdere. På uddannelsen gennemgås midler, metoder, forventninger og arbejdsopgaver til denne funktion. Samme uddannelsesmodul har Kongsvangs arbejdsledere, driftskonsulenter og distriktschefer også været igennem. Formålet med dette har været, at give dem et indblik i, hvad Kongsvangs servicemedarbejdere bliver præsenteret for, når de gennemfører servicemedarbejdermodulet i Kongsvang Academy. Det er med andre ord vigtigt for os, at alle medarbejdere i Kongsvang har et fælles fundament og referenceramme, så der skabes en gensidig forståelse på tværs af de enkeltes ansvarsområder - og at vi på bedst mulig vis kan forstå og hjælpe hinanden.

Thumb IMG 7945 1024IMG 7786

 

Gode inputs og positive tanker

I løbet af uddannelsesdagene havde vi mange spændende dialoger – og vi talte blandt andet om vigtigheden af, at møde vores kunder med et smil, en servicemindedhed og levere en ren helhed. Derudover vendte vi forskellige rengøringstekniske metoder, korrekte anvendelse af rengøringsmidler og redskaber samt vi havde en snak omkring Kongsvangs DNA og værdisæt.

Det var en flok meget engagerede deltagere - og udover god og konstruktiv kritik til justeringer af modulet, fik vi også en masse positiv feedback på både form og indhold i servicemedarbejdermodulet.

Tak til alle, der har deltaget og derved bidraget med værdifuld viden til Kongsvang Academy. Vi ønsker, at skabe undervisning, der giver mening og retning for vores medarbejdere i deres daglige arbejde.

Vi ser frem til, at få de første servicemedarbejdere ind i vores uddannelsescenter - og derved bidrage med læring og udvikling til Kongsvangs dygtige servicemedarbejdere.

 

IMG 7779Thumb IMG 7949 1024