PASSIONERET LEDERSKAB
ÅBENHED OG ÆRLIGHED

Fremtidens ledere - trainee i Kongsvang

Velkommen til ny uddannelse i Kongsvang

I starten af oktober startede et nyt kapitel i Kongsvang. Ny uddannelse med nye muligheder. Særligt for fire friske unge mennesker - men i høj grad også for resten af virksomheden. Startskuddet lød nemlig til vores nye trainee-uddannelse. Et tiltag der har været i udvikling gennem længere tid, og som lover rigtigt godt for fremtiden. I løbet af denne artikel skal vi høre fra nogle nøglepersoner involverede i uddannelsen for at få et indblik i, hvad det vil sige at være trainee, og hvad sådan en størrelse skal gøre godt for. 

Hvad er Kongsvangs trainee-uddannelse? 

“Vi har tidligere kørt en driftsaspirantuddannelse, som havde nogle fælles træk med vores nye trainee-uddannelse,” forklarer HR Chef i Kongsvang, Martha, og fortsætter: ”Men tiderne skifter, og vi skal hele tiden være opmærksomme på, om vores tilbud er opdaterede og i overensstemmelse med virkeligheden såvel som vores uddannelsesstrategi. Derfor er det af og til nødvendigt at kaste alle bolde op i luften og gribe dem igen. Det har resulteret i denne uddannelse til trainee i Kongsvang.” Regionschef Dorthe supplerer: ”Uddannelsen er til at starte med en mulighed for at avancere for en lille håndfuld af vores medarbejdere, som har ambitioner og forventninger til deres arbejdsliv. Hvis de gennemfører, så er de garanteret en stilling i Kongsvang efterfølgende, på det niveau, de har uddannet sig til.”

Hvem er de nye trainees?

I første omgang er fire medarbejdere blevet sat i gang med uddannelsen: Edyta, Alex, Daniela og Kamila. Dorthe var involveret i udvælgelsesprocessen og fortæller, at det var en kombination af flere ting, der gjorde, at det lige præcis blev dem: ”Man kan sige, at vi først og fremmest ser potentiale i vores trainees. De har den rigtige indstilling, de er positive i tilgangen til opgaver, de er gode kolleger og dygtige til deres fag. Alt dette stemmer overens med Kongsvangs værdier, og vi tror derfor, at de kan blive endnu bedre ambassadører for virksomheden. Vi håber på at vores trainees kommer til at gå forrest både fagligt og personligt. Kort sagt, så tror vi på dem. Derfor er de valgt. Og vi glæder os så meget til at se dem vokse med opgaven.”

Mød to af dem

Efter en snak med to af de nye trainees står det først og fremmest klart, at dette er meget vigtigt for dem. Kamila siger følgende om det at være blevet valgt til trainee: “Det er en mulighed for at give Kongsvang mere af mig. Når jeg bliver dygtigere, så kan jeg lære andre personer mere. Så får Kongsvang dygtigere medarbejdere, og jeg får nye og flere muligheder. Så jeg er meget glad for at være blevet valgt.” Edyta, som har arbejdet i virksomheden i halvandet år, mener især at Kongsvang er gode til at lade medarbejderne udvikle sig, hvis de viser interesse og flid. Hun forklarer det sådan: “Jeg kan godt lide at Kongsvang tænker på udvikling. De lader ikke medarbejderne blive fastlåst på et niveau, de hjælper dem til at blive bedre og nå nye niveauer. Det siger meget om Kongsvang, at de giver folk sådan en chance som denne. Jeg vil gerne lære mere om både rengøring, administration og ledelse, og det får jeg mulighed for nu."

Hvorfor alt det besvær?

Men hvorfor bruger vi egentlig alle de her ressourcer på uddannelse når vi kunne lade andre om det og bare rekruttere udefra eller håbe på, at vores folk lærte alting i praksis? Først og fremmest så mener vi, at vi har nogle kræfter i Kongsvang, som kan og bør udvikles. Dernæst så kan rekruttering – særligt rekruttering af dygtige ledere i servicebranchen - være en udfordring, som ikke bliver mindre i fremtiden. HR Chef Martha er ikke i tvivl om, at intern uddannelse er vejen frem: ”Når vi satser på interne talenter, så får vi medarbejdere, som er topmotiverede og stolte af at være en del af vores virksomhed. Og vi ved hvilken kvalitet, vi får. Vi kan uddanne dem i vores metoder og dermed få de bedst mulige ledere i driften.” Dorthe tilføjer: ”Og vi håber da også på at det giver genlyd ud i branchen – at dygtige medarbejdere vil søge til Kongsvang, fordi vi giver dem muligheder, som de ikke kan få andre steder.”  

Hvordan fungerer det så?

Vores trainees skal gennemføre seks moduler med forskelligt fagligt fokus. De skal igennem undervisning kombineret med praksis og stopprøver såvel som individuel evaluering i slutningen af hvert modul. HR & Uddannelseskonsulent i Kongsvang, Anne Sofie, har stået for tilrettelæggelsen af uddannelsen. Hun forklarer at hver trainee ved gennemført uddannelse skal være på det faglige niveau, som vi her i Kongsvang kalder assisterende serviceleder: “For en assisterende serviceleder fylder kvalitet en stor del af din arbejdsbeskrivelse, så det er noget, vi har rigtigt meget fokus på. Men de skal også være skarpere end alle andre i de basale ting som dosering, metoder, maskiner, udstyr mv. Og så skal de udvikle sig sprogligt og dygtiggøre sig inden for kundeservice, samarbejde og ikke mindst ledelse. Og en helt masse andre ting.” Anne Sofie forklarer yderligere at der i uddannelsen lægges vægt på, at de nye færdigheder bruges i praksis. ”Al information skal både afprøves og genprøves og indarbejdes i traineeens rutiner. Derfor har de hver fået en mentor, som følger op på undervisningen ude hos kunderne.” 

Hvad er håbet for dette første trainee-hold?

Vores håb er at vi får fire dygtige ledere ud af dette forløb. Og så håber vi at det lykkes os at give dem rigtig meget faglig stolthed, helt ind under huden. Om det siger Regionschef Dorthe: ”Vi er i en branche der kan være udfordret på omdømmet. Men når du oplever at nogen tror på dig og vil investere i dig, og du desuden får dybdegående kendskab til al den viden, der ligger bag vores servicelevering, så bliver det måske lidt mere tydeligt, hvilken forskel du kan gøre i dette job. Du gør en kæmpe forskel, når du er en dygtig leder og en omhyggelig medarbejder. Og det er et vigtigt stykke arbejde.”

Alex, Edyta, Kamila og Daniela har allerede gennemført modulet Kvalitet – basisviden og bestået stopprøven med bravur. Modul 2 hedder Kvalitet – specialopgaver, og her lærer de blandt andet om maskiner og specialudstyr. Vi følger dem gennem hele uddannelsen og rapporterer løbende om fremgang, status og udvikling her i Kongsvangs nyhedssegment. Vi håber du vil følge med – og sig endelig hej og tillykke, hvis du møder en af dem på din vej.

Trainee 

Læs mere

Læs mere om Kongsvangs DNA her...

Flere nyheder

Klik for at komme tilbage til nyhedsforsiden