PASSIONERET LEDERSKAB
ÅBENHED OG ÆRLIGHED

Frivilligt dansk

Nej tak til en egenbetaling på 12.000 kr. Vi tager sagen i egen hånd.

Vores medarbejdere med dansk som fremmedsprog vil gerne lære dansk, men lovgivning fra 2018 har gjort det vanskeligt. Fra at være gratis, skal man nu stille med en egenbetaling på 12.000 kr. Derfor har vi i Kongsvang taget sagen i egne hænder og ansat dansk-undervisere.

I 2018 skete der en væsentlig forandring på området for danskundervisning. Man skulle fremover stille med en egenbetaling på 12.000 kr. for at kunne modtage undervisning på sprogskolerne. Det er mange penge som privatperson, og derfor har vi i Kongsvang skabt en alternativ vej for de af vores medarbejdere, for hvem dansk stadig er et stort bjerg at bestige.

Vi har ansat to dygtige studentermedhjælpere, der siden efteråret har gjort det muligt for os at tilbyde gratis danskundervisning i Aarhus og Hornbæk S. Vi stiller lokaler, kaffe og undervisere til rådighed, og medarbejderne afsætter tre timer én gang om ugen. Her lærer de hverdags-dansk i uformelle rammer. Med højt humør og plads til både at fejle og øve, indtil de svære danske gloser begynder at give mening og sidde fast.

Danskundervisning 2 

Nøglen til god integration

At vi i Kongsvang tilbyder danskundervisning er dog ikke helt nyt, forklarer Job- og Uddannelsesansvarlig, Anne Sofie Skou Jessen:

“Vi tilbyder i forvejen den såkaldte FVU-danskundervisning i Kongsvang Academy i arbejdstiden. Men det kræver nogle basale danskkundskaber at blive optaget, og selvom nogle af vores medarbejdere har fået det på landets sprogskoler, kunne vi hurtigt se, at kravet om så høj en egenbetaling ville blive et problem for mange”, fortæller hun.

Men det er helt afgørende, at vores medarbejdere får de grundlæggende danskkundskaber. Det siger direktør i Kongsvang, Christina Nyhus:

“God kommunikation er afgørende for, at vi kan levere god service og skabe et værdifuldt samarbejde med vores kunder. På samme måde er sprog også nøglen til god integration - på arbejdspladsen såvel som i fritiden. Derfor gør vi en ekstra indsats, og vi kan jo se, at vores medarbejdere engagerer sig og lærer en masse, så jeg synes, det er rigtig godt givet ud”, forklarer hun.

Initiativet har indtil nu har været en kæmpe succes. Så selvom finansloven pr. 2020 varsler en afskaffelse af egenbetalingen på sprogskolerne, holder vi fast i – og udvider – tilbuddet til vores medarbejdere i det nye år.

Læs mere

Læs mere om Kongsvangs DNA her...

Flere nyheder

Klik for at komme tilbage til nyhedsforsiden