PASSIONERET LEDERSKAB
ÅBENHED OG ÆRLIGHED

Godt begyndt er halvt fuldendt

Det er vigtigt at komme godt fra start

Man kan gøre ting 1000 gange og tro, man har set det hele, og så alligevel blive overrasket. Sådan er det ofte i servicebranchen. Alle kunder er forskellige, og der er mange ting, der skal planlægges og tages højde for, når vi i Kongsvang starter op hos nye, større kunder. Det er nu lidt over en måned siden vi satte ind med fuld styrke hos flere kunder i Nordjylland. Vi har talt med en af dem - og forsøger at gøre lidt status over opgaven og indsatsen. 

Fælles indsats 

Det gælder om at komme bedst muligt fra start, når man starter levering op hos nye kunder. Og det er ærlig talt lidt af et maskineri, der sættes i gang, når medarbejdere fra forskellige poster ifører sig sin blå Kongsvang T-shirt og drager mod en fælles destination for at udføre en fælles opgave. I starten af oktober rykkede vi således til Aalborg og Hjørring. Til daglig spiller vi hver vores rolle ift. at levere den bedst mulige service til kunderne – og vi bidrager alle med hver vores ekspertise og hjælper til lige præcis der, hvor der er brug for det. 

Hvad kræver det at starte en ny kunde op? 

Netop samarbejdet og forberedelsen lægger en af vores nye kunder i Aalborg stor vægt på. Lars fra SOSU Nord og VUC Nordjylland forklarer: ”Jeg tror, vores indledende møder og samtaler med Kongsvang inden opstart har gjort en stor forskel. Der har været en bevidsthed om, at man har påtaget sig en stor opgave, som kræver planlægning og forberedelse.”

Vi vil gerne have styr på processen helt fra start, således at vores kunder oplever en høj kvalitet i vores service. Og ikke mindst, så både vores ledere i driften og vores timelønnede medarbejdere får gode oplevelser med de nye opgaver. Det kræver samarbejde. Og det kræver god kontakt med kunden både inden, under og efter opstarten. 

Fremtiden byder på succeser og udfordringer 

At indsatsen op til og omkring opstarten er det hele værd, er vi ikke i tvivl om. Rengøring det ene sted er aldrig det samme, som det er et andet sted. Derfor er vores tidlige kommunikation og forventningsafstemning med kunden noget af det vigtigste, vi kan gøre for et godt samarbejde. Nu er der tilbage at få kørt alle medarbejdere godt ind og at løse de udfordringer, der kommer på vejen. ”Jeg oplevede det første møde med Kongsvang som grundlæggende professionelt,” fortæller Lars. ”Her en måned inde i leveringen, så er det stadig mit indtryk,” fortsætter han. ”Vi kan allerede nu fornemme, at vi i højere grad får den vare, vi rent faktisk har købt, end vi har oplevet det med tidligere leverandører.” 

Betydningen af nullermænd 

Nu hvor vi gør status, tænker vi også en del over betydningen og værdien i vores arbejde og levering. Servicefag bliver i mange sammenhænge undervurderet. Derfor er vi altid nysgerrige på, hvordan vores kunder vurderer det, vi gør. Sådan beskriver Lars det: ”Rengøringen har stor betydning for os både som arbejdsplads og som uddannelsessted. Det har indflydelse på arbejdsmiljøet, men i høj grad også for vores elevtilfredshedsundersøgelser og -vurderinger. Brugerne skal helst have fornemmelsen af, at vi har et rengjort og velplejet hus. Og der synes jeg heldigvis allerede vi er på vej hen imod med Kongsvang.”

Læs mere

Læs mere om Kongsvangs DNA her...

Flere nyheder

Klik for at komme tilbage til nyhedsforsiden