PASSIONERET LEDERSKAB
ÅBENHED OG ÆRLIGHED

Med læringsbrillerne på i Kongsvang

Med læringsbrillerne på i Kongsvang

Jeg er kandidatstuderende på uddannelsen Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet, og jeg er samtidig i studiejob i HR-afdelingen hos Kongsvang. Her i foråret skulle jeg i forbindelse med et fag udforske lærings- og forandringsprocesser i sammenhæng med kultur. Det var oplagt at undersøge, hvordan dette udspillede sig i praksis i Kongsvang; en virksomhed, som i høj grad er præget af et mangfoldigt personale og kulturforskelle.

Mange kulturer kan være udfordrende

Jeg kastede mig over uddannelsesmodulet for nye servicemedarbejdere i Kongsvang Academy. Her tog jeg mine lærings- og uddannelsesvidenskabelige-briller på for at undersøge de udfordringer, der kan være knyttet til undervisningen af en gruppe medarbejdere med forskellige nationaliteter. Målet var bud på videreudvikling af uddannelsen samt ideer til, hvordan læringsbetingelserne for medarbejderne kunne optimeres.

Udfordring 1: Sprog og forståelsesproblemer spiller en stor rolle. Jeg oplevede, at denne udfordring i nogle tilfælde betød, at medarbejderne på uddannelsesmodulet havde svært ved at skabe mening med de nye arbejdsrutiner og –metoder. Brugen af piktogrammer, små undervisningsfilm og praksisnære øvelser var derfor en naturlig del af undervisningen. Dette med sigte om, at gøre undervisningen mere nærværende og lettere at omsætte til praksis trods sproglige udfordringer. Jeg oplevede, at disse virkemidler gjorde en stor forskel for medarbejdernes udbytte af undervisningen.

Udfordring 2: Medarbejdernes tidligere vaner og erfaringer besværliggjorde indlæring af nye måder at arbejde på. Dog oplevede jeg, at de erfarne og rutinerede medarbejdere tilførte stor værdi, viden og forståelse. Men alligevel kan der nemt opstå en vis frustration og modvilje i mødet mellem gamle og nye metoder. Idet undervisningen er meget medarbejderorienteret med fokus på, at inddrage medarbejderne (og deres viden og erfaringer) oplevede jeg, at de mest erfarne medarbejdere alligevel satte stor pris på den nye viden samtidig med at der blev skabt et fora, hvor de kunne bidrage med deres ekspertviden.

Fra udfordring til udvikling

Hvad kan vi derudover gøre for at mildne disse udfordringer i forbindelse med servicemedarbejdernes uddannelse? Vi skal først og fremmest være bevidste om ikke at glemme virkeligheden ude hos kunden. Det betyder meget for medarbejdernes læring og arbejdsglæde, at deres serviceleder kommer ud og viser de rigtige metoder, doseringsforhold osv. i den virkelighed, som de befinder sig i. I dag mindsker vi grøften mellem teori og praksis bl.a. ved at få alle ledere gennem uddannelsesmodulet for servicemedarbejdere. Når lederen ved præcist hvad servicemedarbejderen er blevet instrueret i, har han/hun langt bedre mulighed for at hjælpe vedkommende i hverdagen. Vi skal fortsat være bevidste om at skabe sammenhæng mellem uddannelsen i Kongsvang Academy og servicemedarbejdernes hverdag.

Altid i bevægelse

For mig var det virkelig spændende og lærerigt at få mulighed for at omsætte min viden fra universitetet til en reel problemstilling, som Kongsvang kan bruge til videre udvikling. Generelt er Kongsvang en virksomhed, der altid ønsker at udvikle sig og forbedre processer og strukturer. Vi vil hellere være på forkant med udviklingen end at stå stille og risikere afvikling.

Derfor er det altid en del af Kongsvangs bevidsthed, at skabe de mest optimale læringsbetingelser for alle medarbejdere i virksomheden – og det fik jeg lov til at få et værdifuldt indblik i.

IMG 1499

IMG 1735

Læs mere

Læs mere om Kongsvangs DNA her...

Flere nyheder

Klik for at komme tilbage til nyhedsforsiden