PASSIONERET LEDERSKAB
ÅBENHED OG ÆRLIGHED

Praktik med praksisnær danskundervisning er skudt i gang!

Startskuddet er lydt til Kongsvangs spændende integrationsprojekt, hvor vi har startet en gruppe flygtninge op i virksomhedspraktik med tilknyttet praksisnær danskundervisning.

I december kunne vi stolt fortælle, at Kongsvang er én af få virksomheder i Danmark, som af Udlændinge- og Integrationsministeriet er blevet bevilget støtte til etablering og organisering af virksomhedsforlagt danskundervisning. Målet med forløbet er at sikre øget jobparathedt og dermed bedre vilkår for efterfølgende fastansættelse i Kongsvang. Vores HR- & Uddannelsesansvarlige, Cathrine, fortæller, at Kongsvang fik del i puljen af to årsager, “for det første grundet vores mangeårige succes med interne danskundervisnings-forløb i Kongsvang Academy for alle vores medarbejdere på kvalitetsassistent-niveau og op efter, som er ved at lære det danske sprog. Og for det andet fordi vi har god erfaring med at integrere flygtninge og øvrige borgere med anden etnisk baggrund end dansk i vores virksomhed. Alene i 2017 havde vi 12 integrationsborgere i praktik, hvoraf 11 blev ansat i ordinært job efterfølgende” konkluderer hun.  

 

Jobparathed og bedre muligheder for fastansættelse 

I samarbejde med A2B, som forestår danskundervisningen, har vi nu startet det første af flere praktikforløb med praksisnær danskundervisning op – dette i Aarhus. Den 1. oktober mødte praktikanter med flygtningebaggrund således op til deres første uges praktik i Kongsvang. Ugen foregik i Kongsvang Academy; delvist sammen med Anne, vores Uddannelseskoordinator og underviser, som er tovholder på projektet, og som afholdt en udvidet udgave af vores servicemedarbejdermodul, og delvist sammen med Dorte, vores danskunderviser fra A2B, med opstart på danskforløbet. Danskundervisningen handler om at få oparbejdet et ordforråd, så praktikanterne kan klare sig i deres daglige arbejde, og undervisningen handler ligeledes om normer og værdier i Kongsvang og på det danske arbejdsmarked generelt. “Vi oplever en langt større motivation og en stejlere læringskurve, når sprogundervisning og arbejde knyttes tæt sammen. Det giver langt bedre mening for den enkelte, fordi det, der læres, kan overføres og bruges aktivt i dagligdagen, repeteres og således huskes bedre”, fortæller Cathrine. 

 

Dansk i egne lokaler giver tilknytning og læring 

Det er en stor prioritet i Kongsvang, at danskundervisningen foregår i vores egne lokaler for at skabe bedre forståelse, via relevante rammer, samt tilknytning til virksomheden. I vores undervisningslokaler hænger billeder af borde, kontorstole, håndvaske, toiletter og alt det, som vores medarbejdere møder i deres arbejde. “Praktikanterne lærte den første uge nye ord som rengøringsvogn, kalkfjerner og stikkontakt, og de fik rig mulighed for at koble ord med billeder, idet de kunne få lov til at have redskaber og produkter i hænderne” forklarer Anne.  

Efter om fredagen at have haft intromøde med mentorer og nærmeste ledere, var praktikanterne således klar til den første uge med rengøring ude ved vores kunder. Her vil de af deres mentor modtage sidemandsoplæring og nærmere introduktion til arbejdet, således at de gradvist bliver i stand til at arbejde mere selvstændigt. 

Vi ser frem til at følge praktikanternes udvikling over de næste 9 uger og glæder os til at lære dem en masse om rengøring i Kongsvang, det danske arbejdsmarked samt det danske sprog. 

IMG 0460

Læs mere

Læs mere om Kongsvangs DNA her...

Flere nyheder

Klik for at komme tilbage til nyhedsforsiden