PASSIONERET LEDERSKAB
ÅBENHED OG ÆRLIGHED

Udvikling i Varde

IGU-eleverne i Varde tager syvmileskridt i personlig udvikling

Det er en smuk ting, når en krise vendes til en succeshistorie. Sådan har vi det med vores to IGU-elever i Varde, der gennem de seneste fem måneder er blomstret op foran os.  

Baggrunden for oprettelsen af IGU-ordningen er ikke en smuk ting. Krig, fattigdom, mennesker på flugt og familier i dyb krise. Det voldsomme flygtningepres, som det meste af Europa har oplevet de seneste par år, kalder på handlekraft og social ansvarlighed. Mens vi ikke kan fjerne hverken krig eller fattigdom, så kan vi gøre noget for de mennesker, som er endt i vores andedam. Hos Kongsvang mener vi at vejen til god integration går gennem et fast arbejde. Derfor forsøger vi at se tilstrømningen af mennesker som en potentiel bonus for os såvel som et ansvar, vi ikke kan se bort fra. 

Et projekt med fremtidsperspektiv

Kongsvang har siden april samarbejdet med Varde Kommune om et helhedsorienteret praktik- og uddannelsesforløb for flygtninge. Den såkaldte integrationsgrunduddannelse eller IGU. Vi skrev lidt om opstarten dengang. I skrivende stund er både Nosrat og Imad godt i gang med deres uddannelse hos os – og forhåbentlig inden længe vil de kunne fastansættes på lige vilkår med vores øvrige, dygtige servicemedarbejdere. Vi behandler det som et pilotprojekt og håber på at få mulighed for at starte flere IGU-forløb op bagefter. 

Status efter 4 måneder

HR- og Uddannelseskonsulent i Kongsvang, Anne Sofie, fortæller at begge elever klarer sig rigtigt godt på deres respektive arbejdspladser. Nosrat og Imad har gennemført den relevante uddannelse for servicemedarbejdere og har hver især været tilknyttet en mentor, som de har fulgt i arbejdet og modtaget 1:1 instruktion fra. Langsomt har de fået egne ansvarsområder, indtil de her hen over sommeren har varetaget rengøringen selvstændigt, mens deres kolleger har holdt ferie. Imad er i fuld gang med danskundervisning, mens Nosrat, som tidligere har gået til dansk, afventer et hold der passer til hendes niveau.  Hun er til gengæld ved at tage kørekort på eget initiativ, hvilket vil give hende en masse nye muligheder både privat og arbejdsmæssigt. 

Fremskridt og fremtid

Anne Sofie er stolt af elevernes fremskridt og deres håndtering af IGU-forløbet. “De virker begge to til at være rigtigt glade for arbejdet hos Kongsvang og for de muligheder, de har fået. De har allerede rykket sig meget, både sprogligt, fagligt og personligt. Når de har gennemført dette forløb, så vil de stå stærkt mht. at kunne klare sig i Danmark.” 

Om IGU

Regeringen satser også på arbejde som genvejen til integration. Derfor forsøger man gennem diverse ordninger at få flest mulige flygtninge hurtigst muligt i job. IGU er en treårig forsøgsordning aftalt af regeringen og arbejdsmarkedets parter, der trådte i kraft 1. juli 2016. Ordningen er målrettet flygtninge og familiesammenførte under 40 år, som har været i Danmark mindre end fem år. Det er et toårigt forløb bestående af en lønnet elevstilling på en virksomhed kombineret med danskundervisning og arbejdsmarkedsrelevante kurser. Det direkte formål med forløbet er gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering at give eleverne så mange kvalifikationer og kompetencer, at de kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår. 

Tak til serviceleder, Anni, som gør et fantastisk stykke arbejde med eleverne i Varde. Og tak til Nosrat og Imad, som på alle måder er en gave for Kongsvang. Vi glæder os over et succesfuldt projekt og ser frem til at følge med i den videre udvikling.     Varde 1

Læs mere

Læs mere om Kongsvangs DNA her...

Flere nyheder

Klik for at komme tilbage til nyhedsforsiden