PASSIONERET LEDERSKAB
ÅBENHED OG ÆRLIGHED

Slip samarbejdet løs

Værdifuldt samarbejde med AAU-studerende

I Kongsvang har vi studiemedarbejdere, elever og praktikanter som en aktiv del af virksomheden. Og - hvis det giver mening for begge parter - indgår vi meget gerne i projektsamarbejder med universitetsstuderende. Kombinationen af dygtige specialestuderende og et stærkt fagligt miljø i Kongsvang har i dette tilfælde resulteret i en ægte win-win-situation. 

I slutningen af maj satte Lotte og Stephen sidste punktum i deres speciale og afleverede værket til bedømmelse hos Aalborg Universitet i København. Således afsluttedes også et halvt års tæt samarbejde med Kongsvang. Som universitetsstuderende kan du i forbindelse med dit afsluttende speciale vælge at skrive en praksisorienteret opgave. Det betyder – groft sagt -  at du undersøger en problemstilling i en given virksomhed og kommer med anbefalinger til ændringer af praksis på baggrund dine konklusioner. Lotte fortæller om fordelene ved dette samarbejde at ”[..] vi har fået indblik i en virksomhed i den virkelige verden og adgang til alle de ressourcer, vi har haft brug for - til gengæld leverer vi uddannelsesindhold til Kongsvang. Vi har virkelig fået lov til meget. Men der har også været nogen, der forventede et produkt af os og været interesseret i, hvad vi fandt ud af.” 

Lederuddannelse for mellemledere

“Vi startede med at gennemføre en kulturanalyse af Kongsvang med fokus på ledelse, HR og uddannelse," fortæller Stephen og forklarer, at de med afsæt i analysen designede uddannelsesmoduler til servicelederne: “Modulerne har som ultimativt mål at forbedre serviceledernes ledelsespraksis. En af de vigtigste konklusioner fra kulturanalysen var, at der i Kongsvang generelt set er god overensstemmelse mellem hvad man siger og hvad man gør. Skellet bliver dog større, jo længere ned gennem leddene man kommer, hvilket er ret typisk for en virksomhed der i sin struktur er udfordret af større, geografiske afstande og distanceledelse.

2 mm rengøringsmiddel

Kongsvang er en mellemstor virksomhed, der også fysisk dækker et større område. Mange medarbejdere er kun inde på hovedkontoret få gange i løbet af deres ansættelse, hvorfor hverdagen og virkeligheden kan synes langt væk fra det, der foregår i administrationen og ledelsen. Det er, ifølge Lotte og Stephen, en af vores største udfordringer. "Det kan være svært for en servicemedarbejder at forstå vigtigheden i at bruge præcis 2 mm rengøringsmiddel til en spand vand,” fortæller Lotte, ”og det er ikke nok kun at få det forklaret i forbindelse med servicemedarbejderuddannelsen. Servicelederen kommer derfor til at indtage en mellemlederposition som et altafgørende bindeled mellem ledelse og drift.” 

Faglighed versus ledelse

Som virksomhed gør vi en masse ting rigtigt godt. Men der er altid plads til forbedring, og noget vi længe har villet gøre noget ud af er netop endnu mere uddannelse til servicelederne. Lotte og Stephen fortæller at forudsætningen for at kunne give servicelederne noget relevant, som de kan bruge ude i driften, er at man skal kunne sætte sig ind i deres virkelighed. Som Stephen siger: “Der kan være langt fra værdiordene “passioneret ledelse” til præcis dosering af rengøringsmidler ude i driften. Hvilket er vigtigt, har vi lært.” Lotte fortæller yderligere om resultaterne fra deres feltstudier at “ […] det der karakteriserer servicelederne hos Kongsvang er, at de fagligt er helt vildt stærke. Men fordi du er dygtig til rengøring betyder det ikke nødvendigvis, at du kan lære fra dig eller lede andre." Dette fokus er derfor noget, der fylder hos Kongsvang i deres lederuddannelse.

Viden der virker

Mange serviceledere holder oprigtigt af ledelsesdelen i deres jobfunktion og har naturlig flair for det. Men deres praksis kan alligevel ofte forbedres med en række videnbaserede ledelsesværktøjer. “Vi havde egentlig ikke først planlagt at vi selv skulle ud og undervise, men det gav god mening, og vi har faktisk nået at føre det første servicelederhold gennem to moduler," forklarer Lotte og tilføjer: “Allerede da vi mødte dem til 2. modul havde de afprøvet en del af teorien på deres medarbejdere og kunne fortælle flere succeshistorier. Det var vildt godt at opleve. Og jeg tror også, de selv var positivt overraskede over udbyttet af nogle timer på skolebænken.”  

Lotte og Stephen afleverede speciale i Læring og Forandringsprocesser den 31. maj og kunne kalde sig færdiguddannede efter et vellykket specialeforsvar den 28. juni. De fik mulighed for at bruge Kongsvang som grundlag for specialet - til gengæld designede de fire moduler til vores servicelederuddannelse og har givet os et stærkt fundament for uddannelsesindsatsen på lederniveau. Tak for samarbejdet og pøj pøj med arbejdslivet!

Leder

Læs mere

Læs mere om Kongsvangs DNA her...

Flere nyheder

Klik for at komme tilbage til nyhedsforsiden