Praksisnær danskundervisning

Virksomhedsorganiseret danskundervisning

Her er en nyhed, vi er særlig begejstrede for! Vi har søgt om og er blevet bevilget støtte til et rigtigt godt formål, som kommer til at gavne vores arbejde for mere integration og uddannelse.

Som det kan læses på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside, er Kongsvang blevet bevilget støtte til at etablere og organisere virksomhedsorienteret danskundervisning. Støtten er blevet givet til ganske få virksomheder, der ansætter eller tager flygtninge og familiesammenførte i praktik.

 

Et vigtigt fokus nu og fremover

I Kongsvang har vi i 2017 for alvor fokuseret på praktikforløb for flygtninge og immigranter, og vi har indtil videre haft ganske god succes med det. Målet for det enkelte forløb er øget jobparathedt og dermed bedre vilkår for efterfølgende at opnå en fastansættelse i Kongsvang. Vi synes at rekruttering blandt flygtninge giver god mening hele vejen rundt, og vi ville gerne tage flere ind. Men det er ressourcekrævende. Og hvis vi skal sikre den høje succesrate kræver det, at vi sideløbende med praktikkerne kan tilbyde undervisning i dansk og i dansk virksomhedskultur. Vores erfaring viser dertil, at praksisnær og tilpasset danskundervisning er et af de vigtigste parametre for medarbejdernes succes med jobbet eller praktikforløbet - men det kan samtidig være et omkostningsfuldt og ressourcekrævende indsatsområde.

 

Drøm til virkelighed

Men lige præcis dette - praksisnær og tilpasset danskundervisning - er det, vi nu har fået støtte til af Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Vi planlægger derfor at igangsætte en masse uddannelsesforløb i løbet af de næste to år fordelt med kursister i alle vores distrikter. En stor fordel ved at kunne organisere undervisningen sammen med en udvalgt sprogleverandør er, at vi har mulighed for at fylde et helt hold ude i lokalområdet og tilpasse tid og sted til deltagernes bopæl og arbejde. Vi ved at danskuddannelse til voksne flygtninge besværliggøres særligt af tidspunkt og placering af undervisningen - og vi oplever også, at det ofte går hurtigere med at lære dansk, når kursisterne har et fællesskab og et fælles mål.

 

Vi er så glade for hver en krone, vi er blevet bevilget til dette formål. Og vi glæder os til at se dem komme til gavn i vores fortsatte arbejde for uddannelse og integration.

 

Undervisning