Kongsvang

Kommune

Erfaren kommunal samarbejdspartner

Vi har solid erfaring med at servicere og samarbejde med alle dele af det kommunale område, og flere af landets kommuner er blandt vores mest loyale og tilfredse kunder. Vi gør rent på skoler, biblioteker og plejehjem. I daginstitutioner, svømmehaller og kontorbygninger. På offentlige toiletter og museer. 

I vil derfor møde en erfaren serviceleverandør, som forstår jeres rammer og behov, og som – ifølge vores kunder – leverer varen.

I Jammerbugt Kommune er vi meget tilfredse med samarbejdet med Kongsvang, som er professionelt og konstruktivt. Kongsvang er proaktive og løsningsorienterede, ydelserne leveres rettidigt, og vi oplever stor fleksibilitet i opgaveløsningen. Kongsvang henvender sig gerne en ekstra gang for at sikre sig, at alle ender når sammen

Rikke Brøndlund Christensen, Jammerbugt kommune

Ensartet høj kvalitet

Vi har faste og gennemprøvede procedurer for hvert eneste trin i samarbejdet med jer, så intet er overladt til tilfældighederne. Alle drejebøger understøtter vores overordnede mål om at give jer en ensartet høj kvalitet. Vores vej dertil handler om en høj prioritering af følgende 4 områder:

Når vi kan levere stabil høj kvalitet dag efter dag, skyldes det blandt andet, at vi har ordentlige forhold for vores medarbejdere. Det indebærer, at vi sikrer en god overenskomstsikret løn, et godt arbejdsmiljø, relevant uddannelse og opkvalificering samt fravalg af natarbejde, så vi og vores medarbejdere kan få familielivet til at fungere. 

Ordentligheden gør, at vi bedre kan rekruttere og holde på vores dygtige medarbejdere, hvilket har meget positiv indflydelse på kvaliteten af den service, vi leverer.

Vores kvalitetssystem er gennemprøvet og velfungerende. Det sikrer, at I altid får den lovede kvalitet. Vi arbejder med faste procedurer for medarbejdernes daglige egenkontrol, for den daglige kvalitetsopfølgning fra vores stationære tilsyn samt for servicelederens månedlige kvalitetskontrol. 

I får 24/7 adgang til digitale oversigter og dokumentation, så I nemt kan følge med. Og er der brug for at vende noget, er vores serviceledere altid enten ude hos jer eller til at få fat på over telefonen. Skulle der komme fejl eller mangler, genopretter vi dem om muligt samme dag eller senest næste gang, vi gør området rent.

Vi sikrer fra første dag et solidt og kvalificeret beredskab, så vi kan levere en overbevisende håndtering af både planlagt og ikke planlagt fravær. Der vil gennem kontraktperioden være tilknyttet instruktører, som instruerer nye medarbejdere og varetager geninstruktion. 

Er der fravær blandt de fast tilknyttede servicemedarbejdere, skærper vi kvalitetssikringen og udfører kontrol i samtlige lokaler efter endt rengøring.

Vi er kendt i branchen for en flad driftsorganisation og for at prioritere flest ledelsesressourcer. Det betyder, at vores serviceledere har tid til at sikre, at vores udførende medarbejdere modtager god ledelse, så de kan levere en stabil og kontinuerlig kvalitet til den aftalte tid. 

Det betyder også, at vi altid har en god løbende dialog med jer og kan være på forkant, hvis jeres behov ændrer sig.

Social ansvarlighed og integration

Vi har over 60 forskellige nationaliteter i Kongsvang. Flere af vores medarbejdere er startet uden danske sprogkundskaber eller fra kanten af arbejdsmarkedet, og er i dag velfungerende og integrerede skatteydere i Danmark. 

Det er lykkes i kraft af vores interne danskundervisning, et godt samarbejde med de kommunale jobcentre samt engagerede serviceledere, som giver medarbejderne den nødvendige tillid og opkvalificering.

Egne uddannede medarbejdere:

Som serviceleverandør kommer vi tæt på jer og jeres medarbejdere og brugere. Derfor er tryghed helt afgørende. Når I vælger Kongsvang til rengøring eller intern service, vil I udelukkende møde vores egne medarbejdere. De er uddannede og har fået en grundig og praksisnær instruktion til stedet og de opgaver, de skal løse hos jer. 

De møder altid op i Kongsvang-uniform, de har tavshedspligt og papirerne i orden, og så arbejder de under ordentlige overenskomstsikrede forhold. Vi ved fra vores kunder, at dette samlet set giver stor tryghed, hvilket vi ser som et optimalt udgangspunkt for et godt samarbejde.

Ring til Gitte

Har I brug for en uforpligtende snak eller et konkret tilbud, er vi altid klar med en kop kaffe eller en snak over telefonen. I ringer eller skriver blot til Gitte Rohmann i vores kundeservice.