Kongsvang

Region

Certificeret eliteleverandør til det offentlige

Vi har solid erfaring og al den nødvendige ekspertise, det kræver at understøtte de danske regioners servicebehov. Vi tilbyder certificeret rengøring af klassificerede hospitalsmiljøer, effektiv rengøring i kontorerne, og Facility Management-løsninger, som imødekommer alle øvrige servicebehov.

I Jammerbugt Kommune er vi meget tilfredse med samarbejdet med Kongsvang, som er professionelt og konstruktivt. Kongsvang er proaktive og løsningsorienterede, ydelserne leveres rettidigt, og vi oplever stor fleksibilitet i opgaveløsningen. Kongsvang henvender sig gerne en ekstra gang for at sikre sig, at alle ender når sammen

Rikke Brøndlund Christensen, Jammerbugt kommune

Ensartet høj kvalitet

Vi har faste og gennemprøvede procedurer for hvert eneste trin i samarbejdet med jer. Alle vores drejebøger understøtter det overordnede mål om at levere en ensartet høj kvalitet. På tværs af vores mange services. Vores vej dertil handler om en høj prioritering af følgende 5 områder.

Når vi kan levere stabil høj kvalitet dag efter dag, skyldes det blandt andet, at vi har ordentlige forhold for vores medarbejdere. Det vil sige, at vi sikrer en god løn efter overenskomst, et godt arbejdsmiljø, relevant uddannelse og opkvalificering samt fravalg af natarbejde, så vi og vores medarbejdere kan få familielivet til at fungere. 

Ordentligheden gør, at vi bedre kan rekruttere og holde på vores dygtige medarbejdere, og dét smitter direkte af på kvaliteten af den service, vi leverer.

Vores kvalitetssystem er gennemprøvet og velfungerende, og sikrer, at I altid får den lovede kvalitet. Vi arbejder med faste procedurer for medarbejdernes daglige egenkontrol, det stationære tilsyns daglige kvalitetsopfølgning og servicelederens månedlige kvalitetskontrol.

I får 24/7 adgang til digitale oversigter og dokumentation, så I nemt kan følge med, og er der brug for at vende noget, er vores serviceledere altid enten ude hos jer eller til at få fat på over telefonen. Forekommer der fejl eller mangler, genopretter vi dem om muligt samme dag eller senest næste gang, vi rengør området.

Vi vil fra første rengøringsdag sikre et solidt og kvalificeret beredskab, så vi kan levere en overbevisende håndtering af planlagt såvel som ikke planlagt fravær. Der er i hele kontraktperioden tilknyttet instruktører, som instruerer nye medarbejdere og varetager geninstruktion.

I tilfælde, hvor der er fravær blandt de fast tilknyttede servicemedarbejdere, skærper vi kvalitetssikringen og udfører kontrol i samtlige lokaler efter endt rengøring.

Vi er kendt i branchen for en flad driftsorganisation og for at bruge flest ledelsesressourcer. Vores servicelederne bruger langt størstedelen af deres tid hos kunderne, hvor de med nærværende ledelse understøtter vores medarbejdere i at levere en stabil og kontinuerlig kvalitet til den aftalte tid.

Det betyder også, at vi altid kan have en god løbende dialog med jer og være på forkant, hvis jeres behov ændrer sig.

Al rengøring og intern service foretages af vores egne uddannede medarbejdere, som hver dag gør et fantastisk stykke arbejde for at understøtte et godt arbejdsmiljø hos vores kunder.

Øvrige services varetages af vores dygtige samarbejdspartnere, som er nogle af Danmarks bedste på hvert deres område. De udfører arbejdet, men vi står for drift, administration, kvalitetssikring og kontakten med jer, hvilket giver jer en nem og overskuelig løsning på jeres samlede servicebehov.

Sundhed og hospital

Sundhedsområdet stiller ganske særlige krav til rengøringen. Vi lægger derfor mange kræfter i at uddanne vores medarbejdere til de højeste standarder for hospitalsrengøring – særligt Insta 800 og DS-2451-10. 

 

Vores høje kvalitet skaber en god og tryg oplevelse for medarbejdere, patienter og pårørende, og bidrager til at forhindre smittespredning og infektioner. Læs mere om rengøring af klassificerede miljøer.

Ring til Gitte

Har I brug for en uforpligtende snak eller et konkret tilbud, er vi altid klar med en kop kaffe eller en snak over telefonen. I ringer eller skriver blot til Gitte Rohmann i vores kundeservice.